Joke Voogt en Nathalie Pareja Roblin (2010) hebben in hun discussienota over de 21st century skills een uiteenzetting gegeven over de diverse modellen van de 21st century skills. Op basis van deze discussienota heeft het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) verder onderzoek gedaan naar de 21st century skills (Thijs, Fisser, & Hoeven, 2014a). SLO heeft vervolgens in samenwerking met Kennisnet een nieuw model voor de 21st cenSLO 21st century skillstury skills ontwikkeld. Dit model bouwt voort op een eerder model (Voorwinden, 2016). Het verschil met het eerdere model gepubliceerd door Kennisnet is dat digitale vaardigheden niet zelfstandig meer voorkomen, maar dat deze als zelfstandige vaardigheden worden benoemd. De reden hiervoor is dat de kans zeer groot is dat deze vaardigheden van essentieel belang zullen zijn om straks te zo goed mogelijk te kunnen functioneren binnen de maatschappij (Thijs, Fisser, & Van Hoeven, 2014b).

Advertenties