Leerlingen vinden het stellen van onderzoeksvragen lastig. Uit de literatuur komt naar voren dat leerlingen hier veel mee moeten oefenen om goede onderzoekers te worden (Peeters & Baren-Nawrocka, 2015). Aanbevolen wordt dan ook om hier vanaf de onderbouw mee te starten. Als aanbeveling kan gebruik gemaakt worden van het basisdocument ‘Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek’. Hierin staan praktische handreikingen om een eerste stapt te maken naar onderzoekend leren (Graft & Kemmers, 2007).

Leerkrachten en leerlingen hebben de coachende rol van leerkrachten als positief ervaren. Leerkrachten zijn echter wel van mening dat dit andere competenties vraagt dan de expert-docent. Om deze vaardigheden te versterken zou de school kunnen werken aan coachingsvaardigheden voor leerkrachten. Het boek ‘Begeleiden van actief leren’ geeft handreikingen om leerkrachten te ondersteunen  (Bergh & Ros, 2015)

Voor het basisonderwijs is nog maar weinig bekend over informatievaardigheden. Er zijn al wel losse projecten, maar een geïntegreerd aanbod is er helaas niet (Nextvalue research, 2013). Dit is opvallend, omdat informatievaardigheid een hot item is en in de huidige tijd leerlingen worden opgeleid die praktisch alles op het internet doen (Schnabel, et al., 2016)

‘Goede wijn mag best oud zijn en een nieuwe zak kan zorgen voor meer samenhang in het onderwijsleerproces en kwaliteitsverbetering’ (Veen, et al., 2005 p.23).

Advertenties