Het ontwerp heeft bijgedragen aan het vergroten van de informatievaardigheden van leerkrachten en leerlingen. Er is binnen het team van de bovenbouw gewerkt aan didactiek en afstemming van informatievaardigheden. Leerkrachten geven aan dat leerlingen veel coaching nodig hebben gedurende het stellen van onderzoeksvragen. De uitgereikte hulpmiddelen werkten goed, maar de hoeveelheid was voor leerlingen en leerkrachten soms moeilijk te overzien. Leerlingen zijn door de interventie beter in staat om onderzoeksvragen op te stellen. Ze weten beter hoe ze websites kunnen controleren op betrouwbaarheid en hoe ze informatie moeten opslaan. De hulpbladen die aangeboden werden zijn veel ingezet. Door de hoeveelheid hulpbladen was het voor de leerlingen soms moeilijk te overzien. Tijdens het ontwerp zijn leerlingen betere strategieën gaan gebruiken. Leerlingen hebben een beter mentaal van het internet gekregen en kunnen daarnaast betrouwbaarheid van bronnen beter controleren.

Advertenties