IMG_8086Leerkrachten vinden zichzelf informatievaardig, maar hebben behoefte aan didactiek en afstemming. Uit de indirecte-observatie blijk dat leerkrachten over voldoende vaardigheden beschikken, maar dat er ook nog een aantal zaken verbeterd kunnen worden. Ouders geven aan informatievaardigheden van belang te vinden en zien dit als een belangrijke vaardigheid voor de toekomst. Leerlingen schatten zich hoog in wanneer het gaat om informatievaardigheden. Uit observaties blijkt dit echter niet te kloppen en schatten ze zichzelf te hoog in. Leerlingen weten onvoldoende hoe ze goede zoekvragen moeten formuleren, hoe ze websites kunnen controleren op betrouwbaarheid en hoe ze de gevonden informatie moeten opslaan en verwerken.

Leerkrachten geven aan betrokken te zijn bij de school. Ze willen graag meedenken met de visie op het onderwijs. Deze betrokkenheid en bereidheid is van belang om de innovatie te laten slagen. Leerkrachten geven aan dat zij graag meer sturing krijgen tijdens de innovatie en dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden. Leerlingen ervaren een prettige sfeer op school. Ze geven aan dat ze graag meer inspraak willen hebben in wat ze leren. Voor een Jenaplanschool is dit dan ook opmerkelijke. waarbij participatie van belang is (Both, 1997). In het ontwerp dient dan ook rekening gehouden te worden met samenwerkingsactiviteiten, het leren van nieuwe onderwerpen en de mogelijkheid tot keuze wat de leerlingen leren. Ouders ervaren een zeer goede sfeer en professionele cultuur op school. Ouders hebben een gemiddelde binding met de school, dit zou voor een Jenaplanschool verder versterkt mogen worden.

 

 

Advertenties