De discussie binnen het onderwijs die nu gevoerd wordt, is over welke kennis en vaardigheden leerlingen zouden moeten beschikken om straks een actieve deelname in de maatschappij te kunnen hebben. Het doel van het collectief ontwerpgericht onderzoek binnen de Gabriëlschool is om zicht te krijgen op de manier waarop leerlingen informatie verwerken door middel van de computer en het internet.

 

Advertenties