IMG_8097De meeste leerkrachten zijn voldoende vaardig op de computer en de computer wordt in de klas veel gebruikt (Kennisnet, 2010; Kennisnet, 2013). Echter leerkrachten zijn zich nog onvoldoende bewust van de didactische mogelijkheden die de computer biedt. 40% van de leerkrachten voelt zich incompetent wanneer het gaat om het aanleren van digitale vaardigheden (Kennisnet, 2014). Er bestaat een hardnekkige mythe dat leerlingen die opgegroeid zijn met het internet, voldoende vaardig zijn om het internet te begrijpen en te gebruiken. Hierdoor denken leerkrachten ten onrechte dat ze deze leerlingen niets meer kunnen bijbrengen op het gebied van ICT. Door de komst van ICT in de klas zal de rol verschuiven van leerkracht naar begeleider. “De meerderheid van de leraren voelt zich onvoldoende toegerust om de vaardigheden vorm te geven in het onderwijs. Leraren hebben behoefte aan houvast, vooral in de vorm van professionalisering, lesmateriaal en goede praktijkvoorbeelden” (Thijs et al., 2014a). Leerlingen en leerkrachten hebben ook instructie nodig in het beoordelen van websites (Austin-van Rij, 2013). In een surveyonderzoek onder 300 leerkrachten, uitgevoerd door Clemens in 2014, zien we dat 73% van de leerkrachten vindt dat er aandacht zou moeten zijn voor informatievaardigheden. 75% van de leerkrachten geeft echter aan dat ze niet weten hoe ze dit zouden moeten doen, omdat er geen didactiek en materiaal voorhanden is. 78% geeft aan behoefte te hebben aan verdere professionalisering op informatievaardigheden (Clemens, 2014).

Advertenties