Er zijn diverse modellen om te leren omgaan met

Big6
Big6 model

informatievaardigheden. Een algemene definitie is die van de ALA (American Library Association). Binnen de ALA is er voornamelijk aandacht voor het ‘leren leren’ (NextValue Research, 2013). Het meest bekend is het model van Michael Eisenberg en Robert Berkowitz uit 1987, het zogenaamde Big 6 model. Een ander model is het vijf fasen model van Van Boekhorst (2004). Dit schema bestaat uit vijf fasen waarbij elke fase een kennisproduct oplevert en een volgende fase een evaluatie is van de voorgaande fase. Hetzelfde schema wordt gebruikt door van der Kaap en Schmidt (2007). Den Hollander (2010) hanteert het Suc6 model als basis en heeft dit gebaseerd op het procesmodel van van Boekhorst (2004) (NextValue Research, 2013). Er bestaat tussen de verschillende modellen veel overlap. In het onderzoek is gebruik gemaakt van het zesfasenmodel van Brand-Gruwel en Walhout (2010). Dit model is voor het primair onderwijs het meest geschikt omdat het model iteratief is, het de voorkennis meeneemt en toewerkt naar een eindproduct (Austin-van Rij, 2013).

Zesfasenmodel

  • Definiëren: Het probleem wordt afgebakend. Het bevat daarbij taakeisen en er wordt georiënteerd op het onderwerp. Daarnaast wordt de voorkennis geactiveerd.
  • Zoeken: Het doel is om bronnen te vinden die kunnen bijdragen aan het vinden van het antwoord op de geformuleerde vragen. Er wordt eerst een zoekstrategie bepaald, waarna deze wordt uitgevoerd. Er wordt daarbij altijd teruggekeken naar of de zoekstrategie voldoende was.
  • Selecteren/Beoordelen: In deze fase gaat het om het globaal scannen van websites om zodoende de informatie te kunnen beoordelen. De relevante gevonden informatie wordt vervolgens bewaard.
  • Verwerken: De gevonden informatie wordt samen met de reeds aanwezig kennis verwerkt en bestudeerd, waarbij de fasen één, twee en drie van belang blijven.
  • Presenteren: In deze fase wordt gewerkt aan het eindproduct. Dit kan verschillende vormen hebben: een werkstuk, presentatie of stelopdracht. Zoals u in Figuur 2 kunt zien kent ook deze fase een onderverdeling naar: oriënteren op de taak, plannen schrijfproces uitwerken product en het reviseren van het product.
  • Evalueren: Hierbij wordt gekeken naar het product dat het heeft opgeleverd, maar even zo belangrijk is dat er teruggekeken wordt op het proces.
Zesfasenmodel
Zesfasenmodel

 

 

Advertenties