Het is van belang om al op jonge leeftijd te starten met informatievaardigheden. Vanaf groep vijf kan er gestart worden met een doorlopende leerlijn of losse projecten, daar leerlingen eerst bepaalde basisvaardigheden moeten beheersen, zoals leesvaardigheden en ICT-(basis)vaardigheden (Walraven, 2008). Austin-van Rij (2013) stelt in haar onderzoek dat het van belang is om al in het primair onderwijs te starten met het aanleren van informatievaardigheden. In het primair onderwijs leren leerlingen eerder goede gewoontes aan dan op latere leeftijd.

Diverse onderzoeken adviseren om informatievaardigheden te integreren in het huidige curriculum (NextValue Research, 2013; Walraven, 2008; Brand-Gruwel & Walhout, 2010). Het is van belang dat er regelmatig ruimte is voor begeleide reflectie. Door reflectie kunnen leerlingen nadenken over waar ze mee bezig zijn en kunnen ze elkaar adviseren over hoe bepaalde informatie gezocht kan worden. Leerkrachten zouden in staat moeten zijn om het aanleren van informatievaardigheden te faciliteren, begeleiden en te beoordelen. Ook zou de opdracht moeten aansluiten bij de voorkennis, of de opdracht zou de voorkennis moeten activeren (NextValue Research, 2013).6Z2A7198

Er zijn al enkele initiatieven binnen bibliotheken en kenniscentra om informatievaardigheden aan te leren. Dit zijn veelal kant en klare lessen die leerkrachten kunnen aanbieden. Er wordt op deze wijze geen aandacht besteed aan de vaardigheden van de leerkrachten, terwijl de leerkracht van groot belang is bij het aanleren van informatievaardigheden. Tevens is het aanbieden van losse lessen minder effectief dan het te integreren binnen het bestaande curriculum (Walraven & Voogt, 2014)

Advertenties