‘Zoeken naar informatie?’ ‘Dat kunnen ze al lang!’ ‘Leerlingen zijn toch veel te vinden op het internet?’ ‘Het zoeken naar informatie zullen de leerlingen dan vast ook wel goed kunnen en waarschijnlijk nog wel beter dan dat ik dat kan.’ Het opzoeken van informatie op het internet is echter niet zo eenvoudig en leerlingen hebben wel degelijk ondersteuning nodig tijdens dit proces. Het gaat er om dat leerlingen informatie kunnen vinden, deze kunnen analyseren en binnen deze informatie kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken.

De maatschappij om ons heen 5d68e11cec13ad80e330c1aaa6932fa3verandert in een hoog tempo. De discussie binnen het onderwijs die nu gevoerd wordt, is over welke kennis en vaardigheden leerlingen zouden moeten beschikken om straks een actieve deelname in de maatschappij te kunnen hebben. Deze website is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over informatievaardigheden en hoe deze het beste aangeleerd zouden kunnen worden. Het praktijkgericht onderzoek is uitgevoerd op katholieke Jenaplanschool Gabriël te Putten, maar informatie op deze website is ook relevant voor het voortgezet onderwijs en andere vormen van onderwijs.

ICT is een belangrijke voorwaarde voor de 21st century skills (Voogt & Pareja Roblin, 2010). ICT is erg breed en is onderverdeeld in de domeinen: ICT-(basis)vaardigheden, computational thinking skills, informatievaardigheden en mediawijsheid. Het doel van het collectief ontwerpgericht onderzoek is om zicht te krijgen op de manier waarop leerlingen informatie verwerken door middel van de computer en het internet. Het onderzoek richt zich op de verbetering van informatievaardigheden van leerlingen in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8).

Onze school (Gabriëlschool te Putten) wil als Jenaplanschool de leerlingen voorbereiden op de toekomst van de samenleving. In september 2015 is er gezamenlijk met het team van de bovenbouw een ambitievergadering gehouden. Uit de ambitiebepaling kwam naar voren dat het bovenbouwteam van de Gabriëlschool wil werken aan het vergroten van informatievaardigheden bij leerkrachten en leerlingen, omdat leerlingen steeds meer informatie opzoeken op internet en dit gebruiken voor werkstukken, muurkranten en spreekbeurten.

De Gabriëlschool is een Jenaplanschool en daarmee ook een wereldoriënterende school, waarbij men de leerlingen wil voorbereiden op de toekomst (Both, 1997). De 21st century skills beogen hetzelfde doel. De PO-raad en de besturen zien de 21st century skills als een belangrijke factor voor de toekomst (Bestuursakkoord, 2014). Daarnaast is het  werkveld druk bezig met de vraag wat het onderwijs van de toekomst moet inhouden. Het onlangs gepubliceerde eindadvies van het platform Onderwijs2032 (Schnabel, et al., 2016) spreekt expliciet van andere vaardigheden dan de kerndoelen en benadrukt het belang van een herijking van de kerndoelen.

Door middel van de bovenstaande navigatie kunt u bladeren door het praktijkgericht onderzoek, of specifieke informatie vinden.