Op veel scholen ligt de mediatheek er verstoft bij. Nog maar weinig leerlingen weten dat je ook daar informatie kunt opzoeken voor bijvoorbeeld je werkstuk of je presentatie. Door de komst van computers en het internet op school zoeken steeds meer leerlingen hun informatie op het internet. De informatie is snel op te zoeken en te verwerken. Maar hebben de leerlingen er daadwerkelijk iets van geleerd? Wat is het doel wat je wil bereiken met je leerlingen? Is dit de gevonden informatie, of juist het zoeken en verwerken van informatie? Op de school waar ik werkzaam ben, heb ik onderzoek gedaan naar de manier waarop leerlingen informatie opzoeken en verwerken. Ik heb daarbij gekeken naar wat we verstaan onder het opzoeken van informatie, wat leerlingen nu eigenlijk doen als ze op zoek gaan en hoe we dit het beste zouden kunnen ondersteunen.

In dit deel van de website wordt antwoord gegeven op de vraag wat de 21st century skills zijn, welke rol digitale vaardigheden innemen binnen de 21st century skills en welke deelvaardigheden vallen onder digitale geletterdheid. Er wordt daarbij specifiek ingegaan op het domein informatievaardigheden. Verder wordt er aandacht besteed aan de rol van de leerkracht en het gedrag dat leerlingen laten zien op internet.

 

Advertenties