De lessenserie bestaat uit twaalf lessen om informatievaardigheden bij leerlingen en leerkrachten te vergroten. Om informatievaardigheden aan te leren is er gebruik gemaakt van het zesfasenmodel (Brand-Gruwel & Walhout, 2010). In de lessen worden deze vaardigheden met onderzoeksvragen geïntegreerd aangeboden. De eerste twee lessen zijn gericht op de leerkrachten. De overige lessen zijn gericht op de leerlingen in de groepen 5 t/m 8. De lessen richten zich specifiek op de vaardigheden ‘definiëren’, ‘zoeken’ en ‘evalueren’. Het maken van onderzoeksvragen zal tijdens de lessen centraal staan. De overige fasen komen aan bod, maar zullen een minder prominente plek krijgen. Het aanbieden van informatievaardigheden zal geïntegreerd zijn binnen de thema’s van IPC. Doordat er gewerkt wordt met twee thema’s binnen de bovenbouw, zijn er ook twee lessenseries ontworpen. Voor de groepen 5-6, 5-6 en 6-7 (N=3) wordt gewerkt met het thema ‘Plaats en tijd’. De groepen 7-8 (N=2) werken aan het thema ‘Onze plaats’ in de ruimte’. De lessen houden rekening met diverse ontwerpeisen.

Lesvoorbereidingsformulieren

(Complete lesvoorbereidingsformulieren)

Aflevering klokhuis over Google

Aflevering Schooltv over het Internet.

 

 

Advertenties