De organisatieanalyse is opgebouwd uit een contextanalyse en een praktijkanalyse (Engeström, 1987). Door middel van de werkvorm stille dialoog (http://kennisbank.lectoraat.nl) is samen met het team van de bovenbouw ambitie bepaald. Door deze collectieve ambitie heeft het team van de bovenbouw aangegeven welke uitdagingen zij voor langere tijd aangaan (Castelijns, Koster, & Vermeulen, 2009). In de praktijkanalyse is onderzoek gedaan naar de stand van zaken bij leerlingen en leerkrachten betreffende hun prestaties, attitude en kennis op het gebied van informatievaardigheden. In de contextanalyse is onderzoek gedaan naar de betrokkenheid, distributie, uitwisseling, participatiegraad, sociale cohesie en distributie binnen het team van de Gabriëlschool. Onder ouders is onderzoek gedaan naar de ouder-kind relatie, ouder-ouder relatie en binding aan de school van ouders. Onder leerlingen is onderzoek gedaan naar het welbevinden, betrokkenheid, participatiegraad en sociale cohesie.

Advertenties