Op deze pagina vindt u de gebruikte literatuur gebruikt voor het praktijkgericht onderzoek. 

Allen, J., & Van Velden, R. (2012). Skills for the 21st Century: Implications for Education.
Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market.

Asscher, L. (2014). Toespraak van minister Asscher tijdens het SZW congres.
[Press Release]. Geraadpleegd op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
toespraken/2014/09/29/robotisering-kansen-voor-morgen-toespraak-van-
minister- asscher-tijdens-het-szw-congres-op-29-9-2014

Austin-van Rij, J. (2013). Effectiviteit van een Lessenserie op de Informatievaardigheden en
Transfer van groep 7-basisschoolleerlingen.
Weener: Open Universiteit Nederland.

Baarda, B., Bakker, E., Van Hulst, M., Julsing, M., Fischer, T., Van Vianen, R., & De Goede,
M. (2012). Basisboek Methoden en Technieken, kwantitatief praktijkgericht onderzoek
op wetenschappelijke basis.
Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Bartholomew, L. K., Parcel, G. S., Kok, G., & Gottlieb, N. H. (2006). Intervention Mapping:
Designing theory and evidencebased health promotion programs.
San Francisco, CA:
Jossey-Bass.

Boeije, H. (2012). Analyseren in kwalitatief onderzoek, denken en doen. Den Haag: Boom
Lemma.

Biesta, G. (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Den Haag: Boom Lemma.

Borgdorff, M., Pijpers, R., Algra, M., Blaas, F., & Smid, E. (2013). Slimmer zoeken-
Informatievaardigheden op de basisschool.
Den Haag: Stichting Mijn Kind Online.

Borgdorff, M., Pijpers, R., Boot, L., & Pardoen, J. (2010). Kinderen en internet 9-12 jaar.
Den Haag: Mijn kind online.

Both, K. (1997). Jenaplan 21. Hoogeveen: Van Genne.

Brand-Gruwel, S., & Kester, L. (2013). Dr. Liesbeth Kester spreekt met Prof. dr.
Saskia Brand-Gruwel over hoe je van leerlingen kritische webgebruikers maakt.
[Video file]. Geraadpleegd op https://www.youtube.com/watch?v=tT2TOyUeprY

Brand-Gruwel, S., & Walhout, J. (2010). Informatievaardigheden voor leraren. Heerlen:
Ruud de Moor Centrum en Celstec – Open Universiteit.

Brand-Gruwel, S., & Wopereis, I. (2010). Word informatievaardig! Digitale informatie
selecteren, beoordelen en verwerken.
Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Bruining, T., Loeffen, E., Uytendaal, E., & De Koning, H. (2012). Creëren van professionele
ruimte in het onderwijs.
‘s-Hertogenbosch/Utrecht: KPC groep en APS.

Castelijns, J., Koster, B., & Vermeulen, M. (2009). Vitaliteit in processen van collectief leren,
samen kennis creëren in basisscholen en lerarenopleidingen
. Antwerpen/Apeldoorn:
Garant.

Clemens, J. (2014). Het nieuwe lezen, anders bekeken. Een belangrijke uitdaging voor de
taalleraren. Levende Talen Magazine, 4, 4-9.

Coenders, A., Hilgers, L., & Sigtermans, A.-J. (2014). Reisgids Digitaal Leermateriaal.
Hoensbroek: Stichting Reisgids Digitaal Leermateriaal.

De Groot, L. (2011). Mediawijsheid geïntegreerd in de zaakvakken. Zoetermeer: Kennisnet.

De Joode, E., Maessen, J., Verschraagen, A., & Willemsen, K. (2015). Analyse dialoog
Onderwijs 2032.
Den Haag: Experts in Media en Maatschappij.

Den Hollander, P. (2010). Goochelen met informatievaardigheden. Bussum: Coutinho.

Driessen, M. (2013). Het nieuwe lezen: Van oppervlakkig klikken en scrollen naar
aandachtig  digitaal lezen. Levende Talen Magazine, 100(8), 4-8.

Engeström, Y. (1987). Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental
research
. Helsinki: Orienta-Konsultit.

Fielding, M., Holthoff, S., & Frorup, A.K. (2011). Social Pedagogy and Working with
Children and Young People: Where Care and Education meet.
London: Jessica
Kingsley Publishers.

Fisser, P. (2015). Curriculum van de toekomst. Enschede: SLO. Geraadpleegd op
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/actueel

Graft, M., & Kemmers, P. (2007). Onderzoekend en Ontwerpend leren bij Natuur en
Techniek.
Den Haag: Stichting Platform Bèta Techniek.

Holloway, D., Green, L., & Livingstone, S. (2013). Zero to Eight. London: EU Kids Online.

Hoogewoud, M. (2015). Kritische vragen leren stellen. Ermelo: KPZ, Master Leren en
Innoveren.

Jacobs, J. (2015). Inleiding op het themanummer 21ste eeuw vaardigheden.
Basisschoolmanagement, 29(6), 4,5.

Jacobs, J. (2015). Op naar 2032. Basisschoolmanagement, 29(6), 6-11.

Kelchtermans, G. (2010). Narratives and Biograpy in Teacher Education. International
Encyclopedia of Education(7), 610-614.

Kennisnet. (z.j.). Leer kinderen veilig internetten! Zoetermeer. Geraadpleegd op
http://diplomaveiliginternet.kennisnet.nl/

Kennisnet. (z.j.). Eindtoets diploma veilig internet. Zoetermeer. Geraadpleegd op
http://www.kennisnet.nl/diensten/diploma-veilig-internet/eindtoets/

Kieft, B. (2013). Good-Better-Best Practice. (Master Thesis SEN, leerroute Remedial
Teacher, NCOI).

KNAW. (2012). Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: KNAW.

Kotter, J., & Rathgeber, H. (2006). Onze ijsberg smelt! Amsterdam/Antwerpen: Business
Contact.

Kuiper, E. (2010). Internetvaardigheden van kinderen. JSW, 4, 36-39.

Kuiper, E. (2012). Kritisch internet leren gebruiken in de bovenbouw. Zone.

Kumps, L. (2013). Meten van informatievaardigheden. Het toetsen van begrijpend lezen
levert inspiratie.
Eduratio.

Langendonk, A., & Toonen, M. (2013). Informatievaardigheden binnen de Bibliotheek op
school.
Den Haag: Sectorinstituut Openbare Bibliotheken.

Ledoux, G., Meijer, J., Van Veen, I., & Breetvelt, I. (2013). Meetinstrumenten voor sociale
competenties, metacognitie en advanced skills.
Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Luttikhuis, E. (2012). Welke Likertschaal kan je het beste gebruiken? Geraadpleegd
op http://www.netq-enquete.nl/nl/blog/online-enquetes-welke-likertschaal-
gebruiken

Marzano, R., & Heflebower, T. (2013). Klaar voor de 21e eeuw. Rotterdam: Bazalt.

Mediawijzer.net. (z.j.). Competentiemodel mediawijsheid. Hilversum. Geraadpleegd op
http://www.mediawijsheid.nl/competentiemodel-mediawijsheid/

Mediawijzer.net. (z.j.). Informatievaardigheden. Hilversum. Geraadpleegd op

Informatievaardigheden

Meelisen, M. (2014). Te weinig aandacht voor digitale vaardigheden in het
voortgezet onderwijs: internationaal vergelijkend onderzoek ICILS-2013.
            Geraadpleegd op http://www.nro.nl/te-weinig-aandacht-voor-
digitale-geletterdheid-het-voortgezet-onderwijs-internationaal-vergelijkend-
onderzoek-icils-2013/

Meursing, M. (2015). Waarom vliegt een vlieg? JSW, 6, 6-9.

Nextvalue research. (2013). Literatuurstudie informatievaardigheden primair onderwijs.
Rotterdam: Nextvalue research.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2015). Rapport van bevindingen
kwaliteitsonderzoek Gabriëlschool te Putten.
Den Haag.

Oldemaat, C., & Groot Rouwen, E. (z.j.). Webdetective. Geraadpleegd op
http://www.webdetective.nl/

Peeters, M., & Meijer, W. (2014). Hoe stel je een onderzoeksvraag op. JSW, 99, 6 t/m 9.

Peeters, M., & Van Baren-Nawrocka, J. (2015). Hoe begeleid je leerlingen bij
hun onderzoek. JSW, 4, 18-21.

Reitsma, M. (2013). De school als gemeenschap: Hoe w(m)eet je dat? ‘s-Hertogenbosch:
KPC Groep in opdracht van ministerie van OCW.

Schenke, W., Sligte, H., Admiraal, W., Buisman, M., Emmelot, Y., Meirink, J., & Smit, B.
(2015). Scan School als Professionele Leergemeenschap. Amsterdam: Kohnstamm
Instituut.

Schnabel, P., Ten Dam, G., Douma, T., Van Eijk, R., Tabarki, F., Van Touw, A., . . . Visser,
M. (2016). Ons onderwijs2032: Eindadvies. Den Haag: Platform Onderwijs2032.

Scholengroep Katholiek Onderwijs. (2014). Strategisch beleidsplan 2015-2020: Kinderen
laten leren
. Lelystad.

SLO. (z.j.). De Placemat. Geraadpleegd op http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/
themas/vormob/samenh/00002/00001/Instrument_9_De_placemat.doc/

Sonck, N., Livingstone, S., Kuiper, E., & De Haan, J. (2011). Digital literacy and safety
skills
. London: London School of Economics and Political Science.

Sprenger, M. (2013). Slim zoeken op internet. Amsterdam: De Wereld van Bovenaf.

Tanis, M., Dobber, M., Zwart, R., & Oers, B. (2014). Beter leren door onderzoek, hoe
begeleid je onderzoekend leren van leerlingen?
Amsterdam: Vrije Universiteit
Amsterdam.

Thijs, A., Fisser, P., & Van Hoeven, M. (2014a). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum
van het funderend onderwijs.
Enschede: SLO.

Thijs, A., Fisser, P., & Van Hoeven, M. (2014b). Digitale geletterdheid en 21e eeuwse
vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader.
Enschede: SLO.

Van Borden, F., & Boukens, J. (2015). Wat voor mediamaker ben jij? Een onderzoek onder
kinderen naar de normen & waarden op sociale media
. Geraadpleegd op
http://www.mediawijzer.net.

Van der Kaap, A. (2011). Wanneer is iemand informatievaardig? Geraadpleegd op
http://www.vanderkaap.org/histoforum/2009/infovaardig.html

Van der Kaap, A. (z.j.). Informatievaardigheden en kennis over kennis. Geraadpleegd op
http://histoforum.net/2009/informatievaardigheden.html

Van der Kaap, A., & Schmidt, V. (2007). Naar een leerlijn informatievaardigheden.
Enschede: SLO.

Van den Bergh, L. & Ros, A. (2015). Begeleiden van actief leren. Bussum: Couthino.

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2014). Praktijkonderzoek in de school. Bussum:
Coutinho.

Van Gerven, H. (2015). Scholen van de toekomst. Basisschoolmanagement, 29(6),
18-20.

Van Sprang, G. (2012). Internet als bron van informatie in het basisonderwijs.
            (Master Thesis SEN, leerroute Remedial Teacher, Windesheim).

Van Zomeren, S. (2015). Informatievaardigheden, basisvaardigheden voor de toekomst. KPZ,
Master Leren en Innoveren, Putten.

Veen, M., Baas, K., Boekhorst, A., Karmiggelt, J., Van Veen, D., & Wopereis, I. (2005).
Door de bomen het bos: Informatievaardigheden in het onderwijs. Heerlen: Ruud de
Moor Centrum van de Open Universiteit Nederland.

Verbiest, E. (2012). Professionele Leergemeenschappen. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.

Vernooy, K. (2015). De school van overmorgen: elke leerling leert!
Basisschoolmanagement, 29(6), 22-29.

Verwaijen, E., & De Jong, E. (2015). Onderwijs voor de wereld.
Basisschoolmanagement, 29(6), 14-17.

Voogt, J., & Roblin, N. (2010). 21st Century Skills, discussienota. Enschede: Universiteit
Twente.

Voogt, J., Van Braak, J., Heitink, M., Verplanken, L., Fisser, P., & Walraven, A. (2013).
Didactische ICT-bekwaamheid van docenten. Zoetermeer: Kennisnet.

Voogt, J., & Walraven, A. (2014). Integreren van kritisch Internetgebruik in de onderbouw
van het VWO: Docenten als ontwerpers en uitvoerders.
Zoetermeer: Kennisnet.

Voorwinden, R. (2016). Nieuw model 21e eeuwse vaardigheden. Zoetermeer: Kennisnet.
Geraadpleegd op https://www.kennisnet.nl/artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-
vaardigheden/

Walraven, A., & Voogt, J. (2014). Integreren van kritisch Internetgebruik in de onderbouw
van het VWO: Docenten als ontwerpers en uitvoerders.
Enschede: Universiteit
Twente.

Walraven, A., Paas, T., & Schouwenaars, I. (2013). Mediawijsheid in het primair onderwijs:
achtergronden en percepties.
Nijmegen: Mediawijzer.net en ITS.

Way, J. (1992). Insight Discovery. Dundee, Scotland: Insights Learning and Development
Ltd.

Zoekplan & Terminologie. (z.j.). Als je op zoek bent. Geraadpleegd op
https://infobronnen.wordpress.com/zoekplan-terminologie/

Advertenties